Publikimet tona

Tenderi-im, Transparenca dhe Llogaridhënia në Prokurim Publik
Raport Analitik për Ministrinë e Infrastrukturës (Mars 2011 - Mars 2012)

Data e publikimit: dhjetor 2012
Përkrahur nga: 
British Embassy Pristina
Gjuhët: Shqip
Faqe:
43

Kliko këtu për ta shkarkuar këtë publikim

Raport Analitik për Ministrinë e Shëndetësisë
TENDERI IM - Transparenca dhe Llogaridhënia në Prokurimin Publik 

Periudha: ( mars 2011 - mars 2012)
Data e publikimit: tetor 2012
Përkrahur nga: 
British Embassy Pristina
Gjuhët: Shqip
Faqe:
45


Kliko këtu për ta shkarkuar këtë publikim


Tenderi im - analizë e legjislacionit të prolurimit publik

Periudha: (2012)
Data e publikimit: 2012
Përkrahur nga: 
British Embassy Prishtina
Gjuhët: Shqip
Faqe:
28


Kliko këtu për ta shkarkuar këtë publikim